Webdesign

Webhosting

Portfolio

Domeinen

Tarieven

Bestellen

Contact

FAQ FAQ
In deze FAQ vindt u een verzameling belangrijke vragen en antwoorden over domeinregistratie, webhosting, het laten maken van een website, enz.

Vraag: Wat doet een webdesigner?

Antwoord:
Een webdesigner ontwerpt en bouwt websites. Het ontwerpen van een website is complex. Het vereist vaardigheden in meerdere disciplines, zoals design, content-ontwikkeling, structurering van informatie en programmeren.

Vraag: Wat is de allereerste overweging die moet worden gemaakt als een webdesigner wordt ingeschakeld?

Antwoord:
Voordat er kan worden overgegaan tot het daadwerkelijke ontwerp van de website, moet worden bepaald op welke manier de website zal worden gebruikt.

Vraag: Voor welke doelen kan een website worden gebruikt?

Antwoord:
Een website kan voor meerdere doelen worden gebruikt:

- Informatie: de website wordt gebruikt als informatievoorziening voor relaties en bevat bijvoorbeeld een bedrijfsprofiel.

- Communicatie/marketing: de website dient om de naamsbekendheid te vergroten en/of een bepaalde uitstraling te creëren.

- E-commerce: de website wordt gebruikt als (extra) verkoopkanaal.

- Integratie: de website wordt gekoppeld aan bestaande informatiesystemen. Medewerkers of klanten kunnen hierdoor vanaf iedere willekeurige lokatie toegang verkrijgen tot bepaalde gegevens.

Vraag: Is het mogelijk websites alleen voor bepaalde bezoekers toegankelijk te maken?

Antwoord:
Websites kunnen in plaats van op het internet ook op een intranet of een extranet worden gepubliceerd.

Vraag: Wat is een intranet?

Antwoord:
Een intranet is een intern netwerk dat alleen toegankelijk is voor bepaalde computers, bijvoorbeeld de computers van een eigen bedrijfsnetwerk. Informatie die op een intranet is gepubliceerd, kan uitsluitend met behulp van deze computers worden bekeken.

Vraag: Wat is een extranet?

Antwoord:
Een extranet is een afgesloten gedeelte van het internet. In principe kan informatie op een extranet vanaf iedere lokatie worden geraadpleegd. De websites op een extranet zijn echter met wachtwoorden of anderszins beveiligd, zodat niet iedereen toegang tot de betreffende websites heeft.

Vraag: Wat heb ik in ieder geval nodig voor een eigen website?

Antwoord:
Een website kan niet zonder bijbehorende webserver. Een webserver is een computer en/of applicatie die webpagina’s beschikbaar stelt op internet of intranet. Het is mogelijk servers door een derde partij te laten beheren.

Vraag: Welke soorten servers zijn er?

Antwoord:
Afgezien van webservers die websites voor bezoekers toegankelijk maken, zijn er ook andere soorten servers:

- Database servers slaan informatie op die via een website kan worden aangeboden. Met name websites die per persoon of doelgroep op maat gesneden informatie aanbieden of websites die grote hoeveelheden informatie verwerken, maken gebruik van een database server.

- Mailservers worden in de eerste plaats gebruikt om een bedrijf en haar werknemers van e-mailadressen te voorzien, maar ook voor het automatisch vanuit de website versturen van mail aan gebruikers, klanten, enz. 

- FTP servers worden toegepast voor het verzenden van bestanden. FTP (File Transfer Protocol) is verreweg de snelste manier om bestanden over inter- of intranet te verzenden.

Vraag: Waar moet ik rekening mee houden bij de keuze voor een webdesigner?

Antwoord:
Bij de keuze voor een webdesigner is het belangrijk rekening te houden met de omvang en complexiteit van het project. Sommige webdesigners houden zich alleen bezig met relatief eenvoudige kleine projecten, terwijl andere bedrijven zich concentreren op grote, zeer ingewikkelde projecten. Daarnaast concentreren sommige bedrijven zich op een bepaalde bedrijfstak om te voorzien in branchegerichte oplossingen.

Vraag: In welke mate is de aard van het project van belang bij de keuze voor een webdesigner?

Antwoord:
De aard van het project is erg belangrijk. Ontwikkelaars specialiseren zich namelijk vaak in een bepaald onderdeel van webdesign, zoals grafisch ontwerp, e-commerce of database-ontwikkeling.

Vraag: Hoe weet ik of een webdesigner naar tevredenheid zal presteren?

Antwoord:
Het is nooit met zekerheid te zeggen of een webdesigner de verwachtingen zal waarmaken. Wel is het mogelijk het bedrijf te vragen of het vaker soortgelijke projecten heeft gedaan en of referentiebezoeken kunnen worden afgelegd bij voormalige klanten.

Vraag: Wat kan ik van een webdesigner verwachten?

Antwoord:
Tijdens de voortgang van het project kan van een webdesigner het volgende worden verwacht:

- Het op een efficiënte en vakbekwame wijze uitvoeren van afgesproken taken of diensten.

- Het aanwijzen van problemen en het voordragen van oplossingen.

- Regelmatig voorzien in een voortgangsrapport.

- Het naar behoren en op tijd afleveren van de website. 

Vraag: Wat kan ik zelf doen om het project te laten slagen?

Antwoord:
Nadat overeenstemming is bereikt met een webdesigner, dient de klant een actieve rol in het proces in te nemen. Hieronder volgen enkele tips die kunnen helpen een positief resultaat te bereiken:

- Stimuleer communicatie: moedig de webdesigner aan contact op te nemen wanneer hij of zij vragen heeft. 

- Stel heldere doelen: de doelen van het project horen te zijn opgenomen in uw overeenkomst, maar het kan geen kwaad ze gedurende het project regelmatig te bespreken.

- Houd de voortgang bij: het is weliswaar de taak van de webdesigner u op de hoogte te houden van de voortgang van het project, het is de taak van de klant er voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

Vraag: Welke kosten worden gemaakt bij de ontwikkeling van een website?

Antwoord:
Wat betreft de kosten van een website kunnen twee fasen worden onderscheiden: de ontwikkelfase en de onderhoudsfase.
Elk bedrijf dat een website ontwikkelt zal, gebaseerd op de omvang en de complexiteit van de website, een schatting maken van de kosten en de oplevertijd. De omvang van een website wordt grotendeels bepaald door het aantal afzonderlijke webpagina’s. De complexiteit hangt met name af van de gewenste functionaliteiten. Een website die is geschikt voor e-commerce of die aan een database moet worden gekoppeld kost beduidend meer geld dan een eenvoudige online bedrijfspresentatie.
De onderhoudskosten zijn eveneens afhankelijk van de complexiteit van een website. Een complexe site vergt doorgaans relatief veel, ingewikkeld en dus kostbaar onderhoud.

Vraag: Welke betalingsvormen zijn gebruikelijk als een overeenkomst met een webdesigner wordt gesloten?

Antwoord:
Men kan grofweg drie vormen van betaling onderscheiden:

- Nacalculatie: er wordt regelmatig betaald (bijv. elke maand) gedurende de duur van het project. Het te betalen bedrag is afhankelijk van een afgesproken uurtarief. 

- Prestatie: de betalingen worden gedaan op basis van prestatie. Er wordt betaald op van tevoren afgesproken mijlpalen (bijv. de afronding van een bepaalde fase van het project). No cure, no pay is de meest vergaande vorm van prestatiebetaling. 

- Vaste prijs: er wordt een vast bedrag afgesproken voor het gehele project, ongeacht de vordering of de behaalde resultaten. Een vast bedrag kan doorgaans in meerdere termijnen worden betaald. 

Vraag: Waar vind ik meer informatie over webdesign?

Antwoord:
Er zijn in Nederland talloze webdesigners actief. Een per provincie geordend overzicht kan worden gevonden op webdesign.pagina.nl.
 


Een website bouwen

Vraag: Kan ik zelf een site bouwen?

Antwoord:
Natuurlijk is dat mogelijk. Veel bedrijven hebben ergens wel een medewerker zitten die er een eer in zal stellen om voor u uw online-visitekaartje te bouwen. De praktijk leert echter dat de techniek maar een deel van het verhaal is, en vaak niet eens het belangrijkste deel. Voorop staat dat er een visie moet zijn wat u met een eigen website wilt bereiken. Is het inderdaad alleen maar een eenvoudig visitekaartje, of wilt u bijvoorbeeld. uw hele leveringsprogramma aanbieden, voorzien van bestel- en betaalfaciliteiten. Zinvolle informatie aanbieden en er ook nog eens voor zorg dragen dat de site inhoudelijk en technisch kan worden onderhouden, levert veel meer problemen op dan de initiële bouw. De techneut, de bouwer, is maar één van de noodzakelijke spelers.

Vraag: Kan mijn reclamebureau een site bouwen?

Antwoord:
Het bouwen van een website gebeurt in een combinatie van design en techniek, het samenspel tussen programmeurs en ontwerpers. Zoals kan worden verwacht zijn veel ontwerpbureaus niet technisch voldoende uitgerust. Omgekeerd zien we bij veel (jonge) presence providers dat het design onderbedeeld wordt in aandacht en kwaliteit. Er zijn veel reclamebureaus die mee willen liften op de Internet-hype en zich vervolgens als sitebouwers aanbieden. In de praktijk moet dan weer een deel van het werk elders worden ondergebracht.
Een belangrijk spanningsveld tussen design en techniek wordt gevormd door een veel te zware vormgeving in relatie tot de mogelijkheden om de webpagina snel binnen te halen. Ontwerpers neigen vaak naar te veel "mooie plaatjes" en allerhande geheugen vretende animaties. De techniek stelt zijn eisen wat er grafisch mogelijk, wenselijk en haalbaar is. Oriënteer u dus niet alleen op design, maar primair op de combinatie van design en techniek.

Vraag: Is het zinvol een vaste prijs af te spreken?

Antwoord:
Commercieel kan natuurlijk alles. De bouw van een redelijke site is echter zo complex dat een goede bouwer zijn offerte zal opsplitsen in deelwerkzaamheden met een budgetindicatie, gebaseerd op een te vervaardigen technisch ontwerp. Veelal blijkt na of reeds tijdens de realisatie dat partijen bepaalde zaken toch anders bedoeld hebben of alsnog anders gerealiseerd wensen te zien. Een halve dag extra programmeren is dan snel besteed. Een gespecificeerde offerte en een deugdelijk technisch ontwerp zijn vaak bruikbaarder dan een vaste prijs.

Vraag: Is het zinvol meerdere presence providers te laten offreren?

Antwoord:
Dat is het zeker. Sites worden gebouwd van 4000 tot 40.000 euro. Een goede sitebouwer gaat uitgebreid in discussie over uw conceptbouwplan om bijvoorbeeld primair eens te achterhalen hoe hard de eisen zijn die u aan bepaalde functies stelt. Medewerkers in een bedrijf bedenken in hun enthousiasme maar al te graag veel grappen en grollen die inhoudelijk of technisch heel lastig te realiseren zijn. Bedenk dat de meeste werkzaamheden van de sitebouwer op uurbasis worden afgerekend.


Webhosting

Vraag: Wat is webhosting?

Antwoord:
Een website is opgeslagen bij een provider, op een server of harde schijfruimte die doorlopend via het internet bereikbaar is. Dat heet webhosting. De klant betaalt de provider een vaste maandhuur en meestal ook voor de hoeveelheid dataverkeer, boven een bepaald vrij maximum. In de url is vaak nog de domeinnaam van de provider terug te vinden.

Vraag: Wat is beter: webhosting bij een grote of een kleine provider?

Antwoord:
Bereikbaarheid, eventueel ook buiten de gewone kantoortijden, is belangrijk. Een vast persoonlijk contact werkt doorgaans prettiger dan een onpersoonlijke helpdesk. Bij grote providers of webhosters is directe communicatie met de klant meestal moeilijker te organiseren dan bij kleinere.

Vraag: Ben ik voor webhosting altijd aangewezen op providers?

Antwoord:
Nee, een bedrijf of organisatie kan de webserver ook fysiek in eigen beheer nemen. Dat vergt wel eigen deskundigheid en beschikbaarheid van personeel. Meestal is webhosting in eigen beheer daardoor duurder dan via een provider.

Vraag: Wat is applicatie hosting, wat doen asp's?

Antwoord:
Voor ingewikkelde databank-systemen kunnen websites de applicaties laten draaien bij gespecialiseerde bedrijven, asp's, oftewel applicatie service-providers.

Vraag: Hoe vindt registratie van een domeinnaam plaats?

Registratie van domeinnamen vindt plaats volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Daarom is het, zelfs als er nog geen concrete Internetplannen bestaan, raadzaam een bedrijfs- of productnaam tijdig te claimen. Gebeurt dit niet dan loopt de ondernemer het risico dat een ander registratie verricht. Daarmee is de naam dan in principe definitief vergeven en zal het betreffende product of de dienst lastig te vinden zijn op Internet.

Vraag: Hoe kunnen marketeers succesvol met domeinregistraties omgaan?

Marketeers kiezen graag voor beschrijvende merknamen, zodat de consument meteen begrijpt waar hij aan toe is. Bijvoorbeeld Luchtig Toetje, Persoonlijke Juridisch Advies etc.
Juridisch zijn dit soort omschrijvingen als merk niet of nauwelijks te beschermen. Maar als domeinnaam komt dat anders te liggen, omdat een domeinnaam als luchtigtoetje.nl maar één keer vergeven kan worden. De concurrent zal zich van een dergelijke omschrijving niet meer willen bedienen omdat anders naar de site van de eigenaar wordt verwezen.

Vraag: Welke eisen worden gesteld om een .com domein te registreren?

Er worden in het geheel geen eisen gesteld. Bij de aanvraag wordt evenmin onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Iedereen kan rechtstreeks, zonder tussenkomst van een provider, de aanvraag indienen. Zodra er betaald is wordt er toegewezen.

Vraag: Kan ik zomaar een landenextensie van een ander land gebruiken?

Antwoord:
Elk land is vrij in het vaststellen van de registratieregels. Landen als Frankrijk en Nederland eisen dat de domeinnaamhouder ook een vestiging heeft in het desbetreffende land. Veel landen laten het vrij. De eilandengroep Tivalu wist het nationaal inkomen te verdrievoudigen door de landenextensie .tv te verhuren aan een Amerikaans bedrijf.

Vraag: Waarom zijn domeinnamen extra gevoelig voor conflicten?

Antwoord:
Daar zijn drie redenen voor aan te geven.
In de eerste plaats wordt een domeinnaam maar 1 keer vergeven. In de oude economie staan merken als Ajax, de voetbalclub, naast Ajax de brandblusser en Ajax het schoonmaakmiddel.
Op internet is dat merkenonderscheid niet mogelijk. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
In de tweede plaats heeft een domeinnaam wereldwijde reikwijdte, terwijl in het traditionele merkenrecht, afhankelijk van de registratie, het merk doorgaans slechts regionale bescherming geniet.
Ten derde: een domeinnaam registreren is een fluitje van een cent. Niet de papieren rompslomp van een merkenregistratie. Dus: de deur staat wagenwijd open voor lieden met minder goede bedoelingen: domeinkapers.

Vraag: Wat is een vrijwaringsverklaring?

Antwoord:
De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland controleert niet of de houder van een domeinnaam gerechtigd is om de domeinnaam te gebruiken. Klaassens B.V. kan bijvoorbeeld de domeinnaam BORIS.NL laten registreren. Het kan echter zijn dat er derden zijn die menen dat zij betere rechten hebben op de naam of het merk BORIS. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en de betrokken service provider worden door een ondertekende vrijwaringsverklaring gevrijwaard over eventuele geschillen over de naam BORIS.

Vraag: Kan een houder meerdere .nl domeinnamen aanvragen?

Antwoord:
Ja, er is zelfs geen beperking aan het aantal domeinnamen per houder.

Vraag: Kan een .nl domeinnaam worden overgedragen?

Antwoord:
Ja, dit dient echter wel schriftelijk te gebeuren. Vaak zal daarbij de domeinnaam ook naar een andere provider verhuizen, hetgeen ook eenvoudig te regelen is. Overigens hoeven de provider, die de plaatsing van de website regelt, en de provider, waar het domein is ondergebracht, niet een en dezelfde te zijn.

Vraag: Waarom is de .com-domeinnaam zo populair?

Antwoord:
De .com-extensie is niet gekoppeld aan een land en daardoor aantrekkelijk bij internationaal gebruik. De naam van een internationaal opererend bedrijf, gevolgde door de .com-extensie, brengt je al snel bij de gezochte site zonder dat je weet in welk land dat bedrijf gevestigd is. Daarnaast staat .com voor “commercieel”, waardoor het voor de zakenwereld een aantrekkelijke extensie is.

Vraag: Kunnen alleen bedrijven de .com-extensie hanteren?

Antwoord:
Nee, iedereen kan .com-domeinen aanvragen en er mee doen wat men wil.

Vraag: Hoeveel .com-domeinen zijn er vergeven?

Antwoord:
Begin 2001 zouden er ruim 20 miljoen com-domeinen zijn vergeven, is de schatting. Gemeend wordt dat ruim 95% van de standaardwoorden uit het Engelse woordenboek reeds als domein geregistreerd staat, dus een nieuwe .com domeinnaam verzinnen is niet eenvoudig.

Vraag: Welke eisen worden aan de registratie van een .com-domeinnaam gesteld?

Antwoord:
Er worden in het geheel geen eisen gesteld. Bij de aanvraag wordt evenmin onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Iedereen kan rechtstreeks, zonder tussenkomst van een provider, de aanvraag indienen. Zodra er betaald is wordt er toegewezen.

Vraag: Zijn er commercieel aantrekkelijke landenextensies?

Antwoord:
De .nu-extensie behoort aan Niue, een klein eilandje in de Stille Oceaan. In het Nederlands is “nu” een gewoon woord, dat in combinaties als bescherm.nu commerciële mogelijkheden biedt. Analoog bestaat veel belangstelling voor de extensie .tv van Tuvalu, een groep atollen in de Stille Oceaan. Wat te zeggen van kro.tv?
Maar ook .to (Tonga) en .tm (Turkmenistan) als afkorting van “trademark” zijn aantrekkelijke landenextensies.

 
Ga voor meer informatie naar The Question Library. Dit is een Nederlandse website met duizenden vragen en antwoorden over bedrijfsvraagstukken.